Sähköinen dokumenttienhallinta käytännössä

Voitte aloittaa suunnittelemalla haluamanne hakemistopuurakenteen dokumenteille aihealueittain:

 

Luotuun hakemistopuuhun ja sen yksiköihin voidaan lisätä kaikki halutut dokumentit loogisiin paikkoihin selkeillä nimillä:

 

Kullakin asiakirjalla on oma valmis lomakepohja ja käsikirjoitus:

 

Lopputuloksena syntyy määrämuotoinen ja tyylikäs PDF-dokumentti, joka on tulostettavissa tai ladattavissa tiedostona myös omalle koneelle:

Palvelua toteuttamassa